ÚHRADY PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2020 - NOVĚ.

Pro rok 2020 dochází k nové úpravě plateb členských příspěvků, která byla vyvolána platební nekázní členů a následnou, významnou finanční ztrátou na rozpočtu klubu. Členské příspěvky jsou splatné k 15. lednu 2020. na úč.č. 219050328/0300. Vyjímky lze řešit s hlavní trenérkou. ROZPIS A PODMÍNKY PLATEB ČL.PŘÍSP.